PDKS Yazılımı Nedir ? Nasıl Çalışır ? - Lidertek Zaman Kontrol Sistemleri

PDKS Yazılımı Nedir ? Nasıl Çalışır ?

image

PDKS Sistemi Nedir ?

(Personel Devam Kontrol Sistemleri)

Personel devam kontrol sistemleri kısaltılmış adı ile PDKS, küçük, büyük veya orta ölçekli işletmelerde çalışan kişilerin performanslarını kontrol etmek amacıyla kullanılan otomasyon yazılımıdır. Bu otomasyonlar sayesinde çeşitli donanımlar kullanarak (kartlı geçiş, parmak izi, yüz tanıma, göz tanıma ve turnike) çalışanların işe giriş ve çıkış saatleri, mesaileri, izinleri, işe devam bilgileri sağlıklı bir şekilde raporlanarak kayıt edilir. Bu sayede de ay sonu PDKS yazılımı ile puantaj ve buna bağlı olarak da maaş hesaplamaları kolay ve sağlıklı bir şekilde yapılır.

Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler hayatın her alanında birçok kolaylığı da beraberinde getirmiştir. İşletmeler bu teknolojik gelişmeler sayesinde işleyişlerinde büyük kolaylıklar elde etmiştir. PDKS sistemi otomasyonları işletmelerin zamandan ve maliyetten yüksek oranda tasarruf etmelerini sağlamıştır. Personel takip sistemlerinde geçmişte kullanılan manuel veri girişine gerek olmadan, hata payını en aza indirgeyen sistemler bütünüdür.

Personel devam kontrol sistemleri iki kısımdan oluşur; Yazılım ve Donanım. İşletmelerin elektronik ortamda personellerine ait verilerinin raporlandığı, muhasebe programları ile uyumlu çalışan ve işletmenin çalışma yapısı ile entegreli olan kısım Yazılım kısmıdır. Donanım ise yazılım kısmı ile bağlantılı çalışan personel  giriş çıkış hareketlerini yazılıma gönderen PDKS cihazlarıdır; Parmak izi, yüz tanıma, kart okuyucu vb.

Personel devam kontrol sistemleri cihazları PDKS takip yazılım programları ile bir arada çalışır. İşletmenin çalışan sayısına ve işleyiş biçimine göre seçilen yazılım programı firmanın veri tabanına entegre edilir. Gün içinde toplanan veriler cihazda kayıt altına alınır, düzenli bir şekilde işlenerek ilgili birimler istedikleri zaman PDKS yazılımı üzerinden raporlayabilir, istenirse belirtilen raporlar istenilen saat ve dakikada otomatik mail olarak PDKS yazılımı tarafından gönderilir.

Personel devam kontrol sistemleri birbirinden farklı lokasyonlarda da kullanılabilir. Örneğin; Firma merkezi ve çoklu şubelerinde,  yemekhane girişlerinde ve işletmenin kulanım alanına göre farklı birimlerin girişlerindeki tüm hareketleri tek merkezde tek datada toplayıp ilgili kişilerin yetkileri kapsamında tüm lokasyon hareketlerini veya yetkisi alanındaki şubeyi görebilir, raporlayabilir. Personel devam kontrol sistemleri işletme içerisindeki çalışanın tüm çalışma akışını raporlama imkanı sağlar.

Personel devam kontrol sistemleri tüm sektör ve işletmelerde kullanılabilir; Kamu kuruluşları, okul, fabrika, hastane, ofis vb. Çalışan sayısı çok olan işletmelerde düzenli takip yapmak için PDKS yazılımı en iyi çözümlerdendir. Özellikle de birden fazla şubesi bulunan firmalar için en sağlıklı takip yöntemidir. Okul gibi güvenliğin daha fazla ön planda tutulduğu kuruluşlarda da PDKS yazılımı hem personele hem de Öğrenci Modülü ile öğrenci takibi yapılır.

Personel devam kontrol sistemleri en önemli olarak personel ve işletme arasındaki güveni sağlamlaştırır ve kişinin çalışma verimini arttırır. İş yükünü ciddi oranda ortadan kaldırır. İş yerinde istihdam eden personelin gözünden kaçan, unuttuğu, atlanılan, eksik işlenilen bilgileri sistem sizin yerinize hesaplar ve bu sayede olası mümkün hatalar ortadan kalkmış olur. Her ay sonu yapılan puantaj ve maaş hesaplamaları manuel sistemlerle daha karmaşık ve zaman alıcıdır. PDKS programı sayesinde bu karmaşıklık ve suistimaller ortadan kalkmış olur.

PDKS Yazılımı içerisindeki modüller nelerdir ?

Personel Takip Yazılımı,

AR-GE Takip Kontrol Yazılımı,

Üretim Takip Yazılımı,

Yemekhane Öğün Takip Yazılımı,

Lavabo ve Mola Takip Yazılımı,

Ziyaretçi Takip Yazılımı ,

Tüm bu yazılım modülleri ile amaca uygun  hareket sonuçları ile sağlıklı bir şekilde veriler raporlanır. Veri tabanı MS SQL  tabanlıdır.