Desktop Tabanlı Yazılımlar - Lidertek Zaman Kontrol Sistemleri

Desktop Tabanlı Yazılımlar

Desktop Tabanlı Yazılımlar

Firebird, MYSQL, Access gibi veri tabanlarına sahip yazılımlarımız personel takip amacı ile kullanılmakla beraber yemekhane, AR-GE ,kapı kontrol, spor salonu takibi olarak kullanılmaktadır.

Personel takip yazılımı olarak maaş mesai hesabı yapan ve sadece giriş - çıkış verisi gören yazılımlarımız mevcuttur.

PDKS yazılımı işletmemizde ki tüm personelin hareketlerini kontrol etmek puantaj kartlarını oluşturmak için kullanılan yazılımdır. Yazılımda iş başı iş bitiş saati fazla mesai ve tatil parametreleri otomatik baz alarak hesaplanır. Personel devam kontrol sistemiyle, çalışanların anlık olarak geç kalmaları, devamsızlık bilgisi, izin durumları vb. raporlamaları anlık alınabilir. Gerekli görülmesi durumunda raporlamalar birim yetkililerine veya personele mail yolu ile iletilir. İK departmanı PDKS yazılımı üzerinden ihtiyaç duyduğu raporlamaları anlık yapabilir.

Desktop Tabanlı Yazılımlar Ürünlerimiz

Referanslarımız